Calendar of Events

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

Library: 1,2,3 եկեք craft անենք

An Armenian language craft program

Եկեք ձեր ընկերների եւ/կամ ընտանիքի հետ մեր հայերեն arts & crafts ծրագիրը.  Ամեն ամիս մենք կկարդանք տարբեր արվեստների մասին եւ կուսումնասիրենք արվեստի նյութերը.

Այս մեզ հնարավորություն կտա խոսել հայերեն երեխաների հետ. Մենք խնդրում ենք, որ ծնողները օգնեն արվեստի հետ եւ հայերեն խոսելով

Return to full list >>
View Full Site